Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Phúc Đồng! Số điện thoại văn phòng: 02438759550

Hiệu trưởng

Đinh Thị Thoa
Đinh Thị Thoa

Ngày sinh: 3/9/1972

Điện thoại riêng: 0983900968

Phó hiệu trưởng

Phạm Thị Thúy Hạnh
Phạm Thị Thúy Hạnh

Ngày sinh: 10/8/1988

Điện thoại riêng: 0354866899

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu

Ngày sinh: 19/10/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02438750043

Điện thoại riêng: 0989025774

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Phúc Đồng

Địa chỉ: Tổ 12 Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Đinh Thị Thoa

Liên hệ: SĐT 0438759550 - Email: c1phucdong-lb@hanoiedu.vn